Izdanja u 2017.

U 2017. godini ICF je izdao sledeća izdanja: ...detaljnije

Sva izdanja možete nabaviti u biblioteci Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, treći sprat.

Izdavački centar Fakulteta. Gde se nalazimo

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU (ranije Defektološki fakultet) se od osnivanja bavi izdavačkom delatnošću. U cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentacije, afirmacije i javnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta, početkom 2002. godine osnovan je Izdavački centar, kao posebna organizaciona jedinica Fakulteta...nastavak

Poslednja izdanja
 • Pedagoška psihologija

  Marina Arsenović-Pavlović, Slobodanka Antić, Zorana Jolić Marjanović

 • Funkcionalna procena sluha kod dece

  Sanja Ostojić, Sanja Đoković

 • OMETENOST I MENTALNA BOLEST: STAVOVI, STIGMA, DISKRIMINACIJA

  Ivona Milačić Vidojević, Nada Dragojević, Marija Čolić

 • Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa intelektualnom ometenošću

  Marina Radić-Šestić

 • Asistivne tehnologije za gluve i nagluve

  Vesna Radovanović

 • Tematski zbornik radova

  Teškoće u mentalnom razvoju
  (preuzmite ceo zbornik)

 • PROTOKOL

  ZA PROCENU EDUKATIVNIH POTENCIJALA DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU
  (preuzmite ceo protokol)

 • SpecifiČnosti inkluzivnog obrazovanja uČenika sa cerebralnom paralizom

  Danijela Ilić-Stošović

 • Adolescenti sa oŠteĆenjem vida u susretu sa razvojnim i dodatnim izazovima

  Dragana Stanimirović

 • Teorijska i praktična razmatranja specijalne edukacije i rehabilitacije

  Dragan Rapaić

 • Dete sa oštećenjem vida u školi

  Branka Jablan

 • Uvod u defektologiju

  Svetlana Slavnić

 • Čisto na dodir

  Uputstvo za održavanje kuće za mlade sa oštećenjem vida

 • Vizuelno funkciionisanje i slabovidost

  Branka M. Eškirović

 • Procena radnih sposobnosti sklonosti i veŠtina osoba sa intelektualnom ometenoŠĆu

  Milica Gligorović

Organizacija
 • Prof. dr Mile Vuković
  Glavni i odgovorni urednik

  za izdavačku delatnost Fakulteta

 • Prof. dr Vesna Vučinić
  Glavni i odgovorni urednik časopisa

  Specijalna edukacija i rehabilitacija.

Katalog izdanja

Univerziteta u Beogradu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog naše izdavačke delatnosti sa cenama izdanja možete preuzeti ovde. (1.2MB)

Fakultet izdaje i Zbornik sa međunarodnog skupa koji se održava svake godine u septembru mesecu Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS. Fakultet učestvuje i kao organizator i kao izdavač skupa "Ljudi govore"®. Takođe objavljujemo i izveštaje sa aktuelnih projekata Fakulteta. Zbornici.

Časopisi izlazi od 2002. godine. Pojedina radove možete preuzeti sa Srskog citatnog indeksa ili u papiru u prostorijama bibliteke Fakulteta.

Izdavački centar ima preko 60 izdanja iz oblasi specijalne edukacije i rehabilitacije. Ovde možete pogledati sva izdanja ICF-a.