O nama

IZDAVAČKI CENTAR FAKULTETA

U cilju unapređenja kvaliteta studija, kao i naučnoistraživačkog rada, Fakultet u svom sastavu ima Izdavački centar Fakulteta. Izdavački centar Fakulteta se bavi izdavanjem monografija, udžbenika, časopisa, priručnika i drugih materijala u pisanom i elektronskom obliku, kao i dokumentaciono-bibliotečkim poslovima, Centar organizuje prodaju sopstvenih i drugih izdanja na Fakultetu i izvan Fakulteta.

Statut Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (čl. 22)

Izdavačkom delatnošću Fakulteta bavi se Izdavački savet, kao organ Izdavačkog centra. Članovi izdavačkog centra su dekan i prodekan za nauku, po funkciji, po jedan predstavnik svakog odeljenja i katedri Fakulteta, glavni i odgovorni urednik za izdavanje udžbeničke literature, monografija, praktikuma i priručnika, glavni i odgovorni urednik za izdavanje časopisa i sekretar Fakulteta.

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (čl. 8).

.::.
Patterns
Heading Color
Clear Styles