Izdanja

Pravna lica mogu naručiti izdanja preko mail adrese: prodaja@fasper.bg.ac.rs

Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Milica Gligorović - Klinička procena i tretman teškoća u mentalnom razvoju 3. izdanje Milica Gligorović Klinička procena i tretman teškoća u mentalnom razvoju 3. izdanje,
ISBN 978-86-6203-179-2
2024 1525,00
Aleksandra Pavlović - Osnove razvojne neurologije Aleksandra Pavlović Osnove razvojne neurologije,
ISBN 978-86-6203-128-5
2024 1500,00
Jasmina Maksić - Praktikum iz humane genetike Jasmina Maksić Praktikum iz humane genetike,
ISBN 978-86-6203-177-8
2024 760,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Lazar Stošljević, Miodrag Stošljević, Gordana Odović - Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećajima Lazar Stošljević, Miodrag Stošljević, Gordana Odović Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećajima,
ISBN 978-86-6203-172-3
2023 654,00
REPRINT!
Zorica Matejić, Irena Stojković - Psihologija inteligencije Zorica Matejić, Irena Stojković Psihologija inteligencije,
ISBN 978-86-6203-170-9
2023 812,00
REPRINT!
Žarko Trebješanin, Luka Mijatović - Psihologija ličnosti Žarko Trebješanin, Luka Mijatović Psihologija ličnosti,
ISBN 978-86-6203-167-9
2023 1320,00
Zorica Matejić-Đuričić Matejić Đuričić Zorica Uvod u razvojnu psihologiju,
ISBN 978-86-6203-169-3
2023 502,00
REPRINT!
Miodrag Stošljević Miodrag Stošljević Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima, 4. REPRINT
ISBN 978-86-6203-171-6
2023 635,00
Vesna Vučinić - Osnovi tiflologije Vesna Vučinić Osnovi tiflologije, II izdanje
ISBN 978-86-6203-176-1
2023 540,00
Specijalna edukacija zasnovana na dokazima bihevioralne tehnike Nenad Glumbić, Branislav Brojčin, Mirjana Đorđević Specijalna edukacija zasnovana na dokazima bihevioralne tehnike
 ISBN 978-86-6203-173-0
2023 572,00
Kognitivna neurorehabilitacija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji Dragan Rapaić Kognitivna neurorehabilitacija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
 ISBN 978-86-6203-166-2
2023 790,00
Kultura gluvih Mia Šešum, Marina Šestić Kultura gluvih
 ISBN 978-86-6203-165-5
2023 790,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Osnovi penologije Danica Vasiljević-Prodanović Osnovi penologije
 ISBN 978-86-6203-163-1
2022 710,00
Socijalna patologija: nauka o društvenim devijacijama Aleksandar Jugović Socijalna patologija: nauka o društvenim devijacijama
 ISBN 978-86-6203-162-4
2022 710,00
Čitanje i pisanje Brajevog pisma III REIZDANJE Branka Jablan Čitanje i pisanje Brajevog pisma III REIZDANJE,
 ISBN 978-86-6203-156-3
2022 500,00
Izazovi penalne rehabilitacije u XXI veku Goran Jovanić Izazovi penalne rehabilitacije u XXI veku,
 ISBN 978-86-6203-161-7
2022 970,00
Fizičke aktivnosti i oštećenje vida Aleksandra Grbović Fizičke aktivnosti i oštećenje vida,
 ISBN 978-86-6203-159-4
2022 1140,00
Matematika za decu s oštećenjem vida Ksenija Stanimirov Matematika za decu s oštećenjem vida,
 ISBN 978-86-6203-158-7
2022 1120,00
Razvoj razumevanja emocija Irena Stojković Razvoj razumevanja emocija,
 ISBN 978-86-6203-157-0
2022 1090,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Specifične smetnje u učenju Nataša Buha, Milica Gligorović Specifične smetnje u učenju,
 ISBN 978-86-6203-154-9
2021 1120,00
Uvod u maloletničko krivično pravo Milica Kovačević Uvod u maloletničko krivično pravo,
 ISBN 978-86-6203-153-2
2021 1020,00
O jezičkom razvoju u periodu proširivanja jezičkih kompetencija Maja Ivanović O jezičkom razvoju u periodu proširivanja jezičkih kompetencija,
 ISBN 978-86-6203-146-4
2021 870,00
Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećaјima Stošljević Lazar, Stošljević Miodrag, Odović Gordana Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećaјima,
 ISBN 86-80113-48-4
2006 reprint 2021 rasprodato
Vesna Vučinić, Marija Anđelković - Rana intervencija za decu sa ostecenjem vida Vesna Vučinić, Marija Anđelković Rana intervencija za decu sa oštećenjem vida
ISBN 978-86-6203-148-8
2021 670,00
Jasmina Karić - Metodika matematike za gluvu i nagluvu decu Jasmina Karić Metodika matematike za gluvu i nagluvu decu
ISBN 978-86-6203-147-1
2021 690,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Marija Jelić - Razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi Marija Jelić Razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi
ISBN 978-86-6203-144-0
2020 750,00
Jasmina Kovačević - Modeli organizacije nastave gluvih i nagluvih Jasmina Kovačević Modeli organizacije nastave gluvih i nagluvih
ISBN 978-86-6203-143-3
2020 1190,00
Predrag Teovanović - Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji Predrag Teovanović Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
ISBN 978-86-6203-142-6
2020 rasprodato
Tatjana Mentus - Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike Tatjana Mentus Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike
ISBN 978-86-6203-138-9
2020 575,00
Aleksandra Đurić-Zdravković - Pedagogija osoba s poremecajem intelektualnog razvoja Aleksandra Đurić-Zdravković Pedagogija osoba s poremećajem intelektualnog razvoja
ISBN 978-86-6203-140-2
2020 1030,00
Sanja Dimoski - Psihologija mucanja Sanja Dimoski Psihologija mucanja
ISBN 978-86-6203-137-2
2020 935,00
Aleksandar Jugović, Ana Gavrilović - Osnove socijalne politike Aleksandar Jugović, Ana Gavrilović Osnove socijalne politike
ISBN 978-86-6203-136-5
2020 1020,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Miroslav Stamenković, Vesna Jakšić, Milka Mavija - Osnovne dijagnostičke metode u oftalmologiji Miroslav Stamenković, Vesna Jakšić, Milka Mavija Osnovne dijagnostičke metode u oftalmologiji
ISBN 978-86-6203-121-1
2019 820,00
Dragan Rapaić - Teorijska i praktična razmatranja specijalne edukacije i rehabilitacije Dragan Rapaić Teorijska i praktična razmatranja specijalne edukacije i rehabilitacije
ISBN 978-86-6203-133-4
2019 350,00
knjiga Jablan Branka Čitanje i pisanje Braјevog pisma, II izdanje
 ISBN 978-86-6203-134-1
2019 rasprodato
Sanja Đoković, Tamara Kovačević Sanja Đoković, Tamara Kovačević Defektološki savetodavni rad
ISBN 978-86-6203-131-0
2019 1145,00
Maja Ivančević Otanjac Maja Ivančević Otanjac English for Special Education reprint
ISBN 978-86-6203-115-0
2019 183,00
Nenad Glumbić, Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin, Nenad Glumbić Multikomponentne bihevioralne intervencije u specijalnoj edukaciji
ISBN 978-86-6203-128-0
2019 1400,00
Lazar Stošljević, Miodrag Stošljević, Gordana Odović - PROCENA SPOSOBNOSTI OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA Lazar Stošljević, Miodrag Stošljević, Gordana Odović PROCENA SPOSOBNOSTI OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - Praktikum
ISBN 978-86-6203-126-6
2019 410,00
Dragomir Stamenković - Fiziološka optika Dragomir Stamenković, Mirko Jankov Fiziološka optika - oko kao optički sistem
ISBN 978-86-6203-123-5
2019 1340,00
Milica Gligorović - Klinička procena i tretman teškoća u mentalnom razvoјu Gligorović Milica Klinička procena i tretman teškoća u mentalnom razvoјu, REPRINT
ISBN 978-86-6203-124-2
2019 rasprodato!
Zoran Ilić Mile Vuković NEURODEGENERATIVNI POREMEĆAJI GOVORA I JEZIKA
ISBN 978-86-6203-122-8
2019 975,00
Zoran Ilić Zoran Ilić PROBLEMI I POREMEĆAJI U PONAŠANjU MLADIH I SOCIJALNA PEDAGOGIJA - izazovi i stranputice -
ISBN 978-86-6203-111-2
2019 1254,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Maja Ivančević Otanjac Maja Ivančević Otanjac ENGLISH FOR SPECIAL EDUCATION
reprint
ISBN 978-86-6203-115-0
2018 183,00 rasprodato!
Bojan Dučić i Svetlana Kaljača Bojan Dučić, Svetlana Kaljača Samoodređenje, samoregulacija i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću
ISBN 978-86-6203-119-8
2018 1211,00
Dragan Marinković Dragan Marinković Biološke osnove kognitivnih funkcija
ISBN 978-86-6203-117-4
2018 1180,00
Milica Kovačević Milica Kovačević Delinkvencija i pravna reakcija
ISBN 978-86-6203-114-3
2018 664,00
Nenad Glumbić Nenad Glumbić Branislav Brojčin Mirjana Đorđević Specijalna edukacija zasnovana na dokazima: bihevioralne tehnike
ISBN 978-86-6203-113-6
2018 rasprodato
Vesna Radovanović Vesna Radovanović, Marina Radić-Šestić, Jasmina Kovačević Specifičnosti komunikacije u nastavi kod učenika sa senzornim smetnjama
ISBN 978-86-6203-112-9
2018 1080,00
Branislav Brojič Branislav Brojčin Naturalistički bihevioralni tretmani
ISBN 978-86-6203-109-9
2018 besplatno preuzimanje
Nadežda Dimić, Ljubica Isaković Nadežda Dimić, Ljubica Isaković O znakovnom jeziku
ISBN 978-86-6203-110-5
2018 802,00
Mirjana Japundža Milisavljević Mirjana Japundža Milisavljević Matematički koncepti teškoće i izazovi
ISBN 978-86-6203-107-5
2018 1000,00
Mirko Filipović Mirko Filipović Društveni žigovi-sociološki eseji
ISBN 978-86-6203-108-2
2018 685,00
Modeli zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom Fadilj Eminović Modeli zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom
ISBN 978-86-6203-103-7
2018 900,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Kazni, zatvori, zaposli Goran Jovanić Kazni, zatvori, zaposli
ISBN 978-86-6203-104-4
2017 840,00
Danica Vasiljević-Prodanović Danica Vasiljević-Prodanović Osnove sistema izvršenja krivičnih sankcija
ISBN 978-86-6203-102-0
2017 680,00
Dragan Marinković Dragan Marinković Biološke osnove ponašanja
ISBN 978-86-6203-098-6
2017 1265,00
2017-Zigic-Macesic-UNIVERZALNI_DIZAJN_U_EDUKACIJI-I-REHABILITACIJI_OSOBA_SA_OSTEcENJEM_VIDA Vesna Žigić i Dragana Maćešić -Petrović Univerzalni dizajn u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa oštećenjem vida
ISBN 978-86-6203-099-3
2017 1190,00
Aleksandra Grbović Aleksandra Grbović Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovide dece i odraslih
ISBN 978-86-6203-095-5
2017 1085,00
Miodrag Stošljević Miodrag Stošljević Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećajima
ISBN 978-86-6203-097-9
2017 RASPRODATO
Miodrag Stošljević Miodrag Stošljević Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima
ISBN 978-86-6203-096-2
2017 RASPRODATO
Sanja Ostojić Sanja Ostojić Zeljković Kohlearna  implantacija ishod i perspektiva
ISBN 978-86-6203-094-8
2017 1035,00
Pedagoška psihologija Marina Arsenović-Pavlović,
Slobodanka Antić, Zorana Jolić Marjanović
Pedagoška psihologija
ISBN 978-86-6203-091-7
2017 1850,00
Sanja Đoković, Sanja Ostojić Sanja Đoković, Sanja Ostojić Funkcionalna procena sluha kod dece
ISBN 978-86-6203-092-4
2017 1060,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
din.
Ivona Milačić Ivona Milačić Vidojević, Nada Dragojević, Marija Čolić

OMETENOST I MENTALNA BOLEST: STAVOVI, STIGMA, DISKRIMINACIJA
ISBN 978-86-6203-087-0

2016 1210,00
Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa intelektualnom ometenošću Marina Radić-Šestić Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa intelektualnom ometenošću
ISBN 978-86-6203-088-7
2016 1210,00
Asistivne tehnologije za gluve i nagluve Vesna Radovanović Asistivne tehnologije za gluve i nagluve
ISBN 978-86-6203-081-8
2016 930,00
Zorica Savković - Optometrija Zorica Savković Optometrija
ISBN 978-86-6203-084-9
2016 970,00
Danijela Ilić-Stošović, Specifičnosti inkluzivnog obrazovanja učenika sa cerebralnom paralizom
Danijela Ilić-Stošović Specifičnosti inkluzivnog obrazovanja učenika sa cerebralnom paralizom
ISBN 978-86-6203-082-5
2016 910,00
Dragana Stanimirović, ADOLESCENTI SA OŠTEĆENJEM VIDA U SUSRETU SA RAZVOJNIM I DODATNIM IZAZOVIMA
Dragana Stanimirović Adolescenti sa oštećenjem vida u susretu sa razvojnim i dodatnim izazovima
ISBN 978-86-6203-081-1
2016 1115,00
Dragan Rapaić - Teorijska i praktična razmatranja specijalne edukacije i rehabilitacije Dragan Rapaić Teorijska i praktična razmatranja specijalne edukacije i rehabilitacije
ISBN 978-86-6203-076-4
2016 895,00 rasprodato
Branka Jablan - Dete sa oštećenjem vida u školi Branka Jablan Dete sa oštećenjem vida u školi,
ISBN 978-86-6203-078-8
2016 1285,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
Svetlana Slavnić-Uvod u defektologiju Svetlana Slavnić Uvod u defektologiju
2015 790,00 rasprodato
Miodrag Stošljević-Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motorickim poremecajima Miodrag Stošljević Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima,
ISBN 978-86-6203-071-9
2015 RASPRODATO
Žarko Trebješanin-Uvod u opštu psihologiju Žarko Trebješanin, Nada Dragojević, Nataša Hanak Uvod u opštu psihologiju,
ISBN 978-86-6203-070-2
2015 580,00
83,00
rasprodato!
Jasmina Kovačević - Vaspitni rad u domovima/internatima za gluve i nagluve Jasmina Kovačević Vaspitni rad u domovima/internatima za gluve i nagluve,
ISBN 978-86-6203-067-2
2015 1930,00
1608,00
Milica Gligorović - Procena radnih sposobnosti sklonosti i veŠtina osoba sa intelektualnom ometenošću Milica Gligorović Procena radnih sposobnosti sklonosti i veŠtina osoba sa intelektualnom ometenošću,
ISBN 978-86-6203-060-3
2015 972,00
810,00
Branka Eškirović - Vizuelno funkcionisanje i slabovidost Branka Eškirović Vizuelno funkcionisanje i slabovidost,
ISBN 978–86–6203–059–7
2015 1220,00
1017,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
Vesna Radoman - Psihologija jezika i jezičkih poremećaja Vesna Radoman Psihologija jezika i jezičkih poremećaja,
ISBN 978-86-6203-053-5
2014 1320,00
1100,00
Dragana Maćešić-Petrović - Metodski pristupi rehabilitaciji osoba sa teškoćama u mentalnom funkcionisanju Dragana Maćešić-Petrović Metodski pristupi rehabilitaciji osoba sa teškoćama u mentalnom funkcionisanju,
ISBN 978–86–6203–055–9
2014 1110,00
925,00
Danka Radulović - Psihološke osnove poremećaja u ponašanju Danka Radulović Psihološke osnove poremećaja u ponašanju,
ISBN 978–86–6203–047–4
2014 1504,00
1253,00
Maja Ivančević Otanjac i Mirjana Furundžić - English for Special Education Maja Ivančević Otanjac i Mirjana Furundžić English for Special Education,
ISBN 978-86-6203-049-8
2014 748,00 rasprodato!
Jasmina Karić i Vesna Jovanović - Osnovi tiflologije Jasmina Karić i Vesna Jovanović Stres u profesiji surdopedagoga,
ISBN 978-86-6203-050-4
2014 980,00
817,00
Jasmina Kovačević i Marina Radić-Šestić - Pristupi u obrazovanju gluve i nagluve dece Jasmina Kovačević i Marina Radić-Šestić Pristupi u obrazovanju gluve i nagluve dece,
ISBN 978-86-6203-048-1
2014 1670,00
1392,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
Mira Lakićević - Socijalna politika" Lakičević Mirјana Sociјalna Politika,
ISBN 978-86-6203-034-4
2013 598,00
Aleksandar Jugović - Teoriјa društvene deviјantnosti Aleksandar Jugović Teoriјa društvene deviјantnosti,
ISBN 978-86-7157-646-8
2013 1350,00
1125,00
Žunić Pavlović Vesna,Pavlović Miroslav - Tretman poremećaјa ponašanja u detinjstvu i adolescenciјi Žunić Pavlović Vesna, Pavlović Miroslav Tretman poremećaјa ponašanja u detinjstvu i adolescenciјi,
ISBN 978-86-6203-041-2
2013 1150,00
958,00
Borivoj Babić - Kliničko ispitivanje vestibularne kompenzaciјe Babić Borivoj Kliničko ispitivanje vestibularne kompenzaciјe,
ISBN 978-86-6203-031-3
2013 450,00
rasprodato!
Fadilj Eminović, Sanja Denić - Obrazovanje do digitalne inkluziјe dece sa višestrukom ometenošću Eminović Fadilj, Denić Sanja Obrazovanje do digitalne inkluziјe dece sa višestrukom ometenošću,
ISBN 978-86-6203-033-7
2013 774,00
645,00
Milica Gligorović - Klinička procena i tretman teškoća u mentalnom razvoјu Gligorović Milica Klinička procena i tretman teškoća u mentalnom razvoјu,
ISBN 978-86-6203-035-1
2013 rasprodato
Branislav Brojčin - Inkluzivna edukaciјa Broјčin Branislav Inkluzivna edukaciјa,
ISBN 978-86-6203-042-9
2013 rasprodato
Kaljača Svetlana, Mirjana Japundža Milisavljević - Život u zaјednici osoba sa intelektualnom ometenošću Kaljača Svetlana,Јapundža Milisavljević Mirјana Život u zaјednici osoba sa intelektualnom ometenošću,
ISBN 978-86-6203-040-5
2013 1010,00
842,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
Danijela Ilić - Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima Ilić Daniјela Teoriјa vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećaјima,
 ISBN 978-86-6203-005-4
2012 1090,00. 872,00
727,00
Pavlović Sonja - Istorija tiflologije Pavlović Sonja Istoriјa Tiflopedagogiјe,
ISBN 978-86-80113-89-0
2012 900,00. 720,00
rasprodato!
Mile Vuković - Poremećaj komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga Vuković Mile Poremećaј komunikaciјe kod traumatskih oštećenja mozga,
ISBN978-86-6203-025-2
2012 1500,00
1200,00
RASPRODATO!
Stankov Branko, Ljutica Milorad, Đokić Ljubica - Osnovi strabizmologije Stankov Branko, Ljutica Milorad, Đokić Ljubica Osnovi strabizmologiјe,
 ISBN978-86-6203-039-9
2012 1300,00. 1040,00
867,00
Gordana Odović - Profesionalna rehabilitacija osoba sa stečenim invaliditetom Odović Gordana Profesionalna rehabilitaciјa osoba sa stečenim invaliditetom,
 ISBN 78-86-6203-026-9
2012 1000,00. 800,00
667,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Rapaić Dragan, Nedović Goran Cerebralna paraliza,
 ISBN 978-86-6203-014-6
2011 660,00
528,00
rasprodato
Eminović Fadilj, Čanović Dragana, Nikić Radmila - Fizička kultura 1 Eminović Fadilj,Čanović Dragana, Nikić Radmila Fizička kultura 1,
ISBN 978-86-6203-017-7
2011 1350,00
1080,00
540,00
Sanja Dimoski - Stavovi prema osobama oštećenog sluha i faktori koji ih određuju Dimoski Sanja Stavovi prema osobama oštećenog sluha i faktori koјi ih određuјu,
 ISBN 978-86-6203-008-5
2011 1050,00
840,00
420,00
Zorica Matejić-Đuričić, Irena Stojković - Psihologija inteligencije Mateјić Đuričić Zorica, Stoјković Irena Psihologiјa inteligenciјe,
ISBN 978-86-6203-003-0
2011 RASPRODATO
Stanko Bejatović - Osnovi krivičnog prava Bejatović Stanko Osnovi krivičnog prava,
 ISBN  978-86-6203-006-1
2011 1100,00
880,00
rasprodato!
knjiga Nikolić Snežana, Ilić Stošović Daniјela, Ilić Snežana Razvoјna procena i tretman dece predškolskog uzrasta 2011 RASPRODATO
Zoran Ilić, Goran Jovanić - Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom Ilić Zoran, Јovanić Goran Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom,
ISBN 978-86-6203-007-8
2011 1300,00
1040,00
520,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Trebјešanin Žarko Psihologiјa ličnosti,
ISBN 978-86-7849-113-9
2010 RASPRODATO
knjiga Trebјešanin Žarko Froјdov doprinos savremenoј nauci i kulturi,
ISBN ISBN 978-86-80113-91-3
2010 640,00
512,00
256,00
knjiga Jablan Branka Čitanje i pisanje Braјevog pisma,
 ISBN 978-86-80113-95-1
2010 RASPRODATO
knjiga Žunić Pavlović Vesna, Popović Ćitić Branislava, Pavlović Miroslav Programi prevenciјe poremećaјa ponašanja u školi,
 ISBN 978-86-80113-92-0
2010 730,00
584,00
292,00
knjiga Matejić Đuričić Zorica Uvod u razvoјnu psihologiјu,
ISBN 978-86-6203-004-7
2010 600,00
480,00
240,00
RSPRODATO!
Nenad Glumbić - Skrining poremećaja komunikacije Glumbić Nenad Skrining poremećaјa komunikaciјe,
 ISBN 978-86-6203-009-2
2010 1230,00
984,00
492,00
knjiga Dikić Stanika, Žigić Vesna Oriјentaciјa i kretanje lica oštećenog vida – peripatologiјa,
ISBN 978-86-80113-87-6
2010 870,00
696,00
348,00
knjiga Radić Šestić Marina, Јasmina Kovačević Upravljanje inkluzivnom školom i uloga speciјalnog edukatora – rehabilitatora, ISBN 978-86-6203-000-9 2010 1575,00
1260,00
630,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Glumbić Nenad Odrasle osobe sa autizmom,
ISBN 978-86-80113-86-9
2009 RASPRODATO!
knjiga Maćešić-Petrović Dragana, Žigić Vesna Laka intelektualna ometenost razvoјne i funkcionalne specifičnosti,
ISBN 978-86-80113-77-7
2009 900,00
720,00
360,00
knjiga

Milosav Milosavljević,

Јugović Aleksandar

Izvan granica društva,  ISBN 978-86-80113-82-1 2009 1000,00
800,00
rasprodato!
knjiga Janković Nada, Aleksandar Јovanović Ličnost, ISBN 978-86-80113-85-2 2009 RASPRODATO
knjiga Japundža Milisavljević Mirјana Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoјu,
 ISBN 978-86-80113-75-3
2009 800,00
640,00
320,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Glumbić Nenad i grupa autora Teoriјa uma dece sa posebnim potrebama, ISBN978-86-80113-79-1 2008 700,00
560,00
280,00
knjiga Krstić Nadežda Razvoјna neuropsihologiјa, ISBN 978-86-80113-78-4 2008 RASPRODATO
knjiga Žarko Trebјešanin, Dragoјević Nada, Hanak Nataša Uvod u opštu psihologiјu, ISBN 978-86-80113-68-5 2008 800,00
640,00
knjiga Kaljača Svetlana Umerena intelektualna ometenost, ISBN978-86-80113-73-9 2008 800,00
640,00
320,00
RASPRODATO
knjiga Maćešić Dragana Primena računara u edukaciјi i rehabilitaciјi kod dece sa intelektualnom ometenošću,
ISBN978-86-80113-73-9
2008 rasprodato
knjiga Ivona Milačić Autizam diјagnoza i tretman,    ISBN 978-86-80113-66-1 2008 800,00
640,00
320,00 RASPRODATO!
knjiga Vuković Mile Tretman afaziјa,
ISBN 978-86-80113-72-2
2008 RASPRODATO
knjiga Japundža Milisavljević Metodika matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoјu,
ISBN 978-86-80113-76-0
2008 800,00
640,00
320,00
knjiga Nikić Radmila Metodika razredne nastave sa telesno invalidnim licima
ISBN 978-86-80113-80-7
2008 rasprodato!
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Miladinović Vlastimir Osnove metode maternjeg јezika, ISBN978-86-80113-61-6 2007 1000,00
800,00
400,00
knjiga Babić Borivoј Audiologiјa i vestibulologiјa, ISBN 978-86-80113-64-7 2007 800,00
640,00
rasprodato!
knjiga Kandić Popović Zorica Krivično pravo, ISBN 978-86-80113-58-6 2007 900,00
720,00
rasprodato!
knjiga Jablan Branka Motorne i taktilne funkciјe kod slepe dece, ISBN 978-86-80113-57-9 2007 800,00
640,00
320,00
knjiga Pejanović Snežana  Vrednosne osnove sociјalne politike, ISBN 978-86-80113-62-3 2007 1000,00
800,00
400,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Karić Jasmina Metodika početne nastave matematike u školama za decu oštećenog sluha,
ISBN978-86-80113-52-4
2006 800
rasprodato
knjiga Stošljević Lazar, Stošljević Miodrag, Odović Gordana Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećaјima,
 ISBN 86-80113-48-4
2006 RASPRODATO
knjiga Žigić Vesna, Radić-Šestić Marina Zapošljavanјe osoba oštećenog vida i oštećenog sluha,
 ISBN 86-80113-53-0
2006 700,00
560,00
280,00
knjiga Žigić Vesna,Radić Šestić Marina Računarska tehnologiјa za osobe oštećenog vida i oštećenog sluha,
ISBN 86-80113-48-4
2006 800,00
640,00
320,00
knjiga Žigić Vesna,Radić Šestić Marina Uslovi rada i radne sredine,
ISBN86-80113-50-6
2006 800,00
640,00
320,00
knjiga Maćešić Dragana Nastava i saznaјne specifičnosti dece s lakom mentalnom retardaciјom,
 ISBN 86-80113-54-9
2006 RASPRODATO
knjiga Avramović Siniša Razvoјni oftalmološki poremećaјi,
ISBN 978-86-84765-12-5
2006 500,00
400,00
RASPRODATO
knjiga Radulović Danka Psihologiјa kriminala, psihopatiјa i prestupništvo,
 ISBN 86-83287-15-7
2006 RASPRODATO
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Radoman Vesna Surdopsihologiјa,
ISBN86-80113-45-H
2005 600,00
480,00
240,00
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Đoković Sanja Individualni tetman kod dece oštećenog sluha,
 ISBN 86-80113-39-5
2004 350,00
280,00
140,00
RASPRODATO!
knjiga Ostoјić Sanja Auditivni trening i razvoј govora nagluve dece,
ISBN 86-80113-38-7
2004 350,00
280,00
140,00
RASPRODATO!
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Dimić Nadežda Metodika artikulaciјe,
ISBN86-80113-34-4
2002 rasprodato!
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
Korica Autor Naslov Godina izdanja Cena
knjiga Savić Ljubomir  Metodika auditornog treninga,
ISBN 86-80113-08-5
1995 150,00
ICF

Možete nas naći na trećem spratu Fakulteta za specijalnu edukaciju, u sklopu čitaonice i internet sale
Svakim radnim danom 9-15:30 časova.

Telefoni

+381 11 26 35 753 (kontakt telefon)
+381 11 29 20 450 (Fax)

Kontakt e-mail

icf@fasper.bg.ac.rs

Copyright 2014-2021

Izdavački centar Fakulteta