Izdanja u 2017.

U 2017. godini ICF je izdao sledeća izdanja: ...detaljnije

Sva izdanja možete nabaviti u biblioteci Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, treći sprat.

Izdavački centar Fakulteta. Gde se nalazimo

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU (ranije Defektološki fakultet) se od osnivanja bavi izdavačkom delatnošću. U cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentacije, afirmacije i javnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta, početkom 2002. godine osnovan je Izdavački centar, kao posebna organizaciona jedinica Fakulteta...nastavak

Poslednja izdanja
 • Fadilj Eminović
  Modeli zdrastvene zaštite osoba sa invaliditetom

  Fadilj Eminović

 • Goran Jovanić
  Kazni, zatvori, zaposli

  Goran Jovanić

 • Danica Vasiljević-Prodanović
  Osnove sistema izvršenja krivičnih sankcija

  Danica Vasiljević-Prodanović

 • Dragan Marinković
  Biološke osnove ponašanja

  Dragan Marinković

 • Aleksandra Grbović
  Univerzalni dizajn u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa oštećenjem vida

  Vesna Žigić i Dragana Maćešić -Petrović

 • Aleksandra Grbović
  Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovide dece i odraslih

  Aleksandra Grbović

 • Procena sposobnosti osoba sa motoričkim poremećajima

  Miodrag Stošljević

 • Kohlearna  implantacija ishod i perspektiva

  Sanja Ostojić Zeljković

 • Pedagoška psihologija

  Marina Arsenović-Pavlović, Slobodanka Antić, Zorana Jolić Marjanović

 • Funkcionalna procena sluha kod dece

  Sanja Ostojić, Sanja Đoković

 • OMETENOST I MENTALNA BOLEST: STAVOVI, STIGMA, DISKRIMINACIJA

  Ivona Milačić Vidojević, Nada Dragojević, Marija Čolić

 • Asistivne tehnologije za gluve i nagluve

  Vesna Radovanović

 • Tematski zbornik radova

  Teškoće u mentalnom razvoju
  (preuzmite ceo zbornik)

 • PROTOKOL

  ZA PROCENU EDUKATIVNIH POTENCIJALA DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU
  (preuzmite ceo protokol)

 • SpecifiČnosti inkluzivnog obrazovanja uČenika sa cerebralnom paralizom

  Danijela Ilić-Stošović

 • Adolescenti sa oŠteĆenjem vida u susretu sa razvojnim i dodatnim izazovima

  Dragana Stanimirović

 • Čisto na dodir

  Uputstvo za održavanje kuće za mlade sa oštećenjem vida

Organizacija
 • Prof. dr Mile Vuković
  Glavni i odgovorni urednik

  za izdavačku delatnost Fakulteta

 • Prof. dr Vesna Vučinić
  Glavni i odgovorni urednik časopisa

  Specijalna edukacija i rehabilitacija.

Katalog izdanja

Univerziteta u Beogradu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog naše izdavačke delatnosti sa cenama izdanja možete preuzeti ovde. (2.8MB)

Fakultet izdaje i Zbornik sa međunarodnog skupa koji se održava svake godine u septembru mesecu Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS. Fakultet učestvuje i kao organizator i kao izdavač skupa "Ljudi govore"®. Takođe objavljujemo i izveštaje sa aktuelnih projekata Fakulteta. Zbornici.

Časopisi izlazi od 2002. godine. Pojedina radove možete preuzeti sa Srskog citatnog indeksa ili u papiru u prostorijama bibliteke Fakulteta.

Izdavački centar ima preko 60 izdanja iz oblasi specijalne edukacije i rehabilitacije. Ovde možete pogledati sva izdanja ICF-a.