Izdanja u 2021.

U 2021. godini ICF je izdao sledeća izdanja: ...detaljnije

Sva izdanja možete nabaviti u biblioteci Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, treći sprat.

Izdavački centar Fakulteta. Gde se nalazimo

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU (ranije Defektološki fakultet) se od osnivanja bavi izdavačkom delatnošću. U cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentacije, afirmacije i javnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta, početkom 2002. godine osnovan je Izdavački centar, kao posebna organizaciona jedinica Fakulteta...nastavak

Poslednja izdanja
 • Aleksandra Pavlović - Osnove razvojne neurologije
  Osnove razvojne neurologije

  Aleksandra Pavlović

 • Jasmina Maksić - Praktikum iz humane genetike
  Praktikum iz humane genetike

  Jasmina Maksić

 • Luka Mijatović, Žarko Trebješanin - Psihologija ličnosti
  Psihologija ličnosti

  Žarko Trebješanin, Luka Mijatović

 • Nenad Glumbić, Branislav Brojčin, Mirjana Đorđević-Specijalna edukacija zasnovana na dokazima bihevioralne tehnike
  Specijalna edukacija zasnovana na dokazima bihevioralne tehnike

  Nenad Glumbić, Branislav Brojčin, Mirjana Đorđević

 • Dragan Rapaić - Kognitivna neurorehabilitacija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
  Kognitivna neurorehabilitacija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

  Dragan Rapaić

 • Mia Šešum, Marina Šestić - Kultura gluvih
  Kultura gluvih

  Mia Šešum, Marina Šestić

 • Danica Vasiljević-Prodanović - Osnovi penologije
  Osnovi penologije

  Danica Vasiljević-Prodanović

 • Aleksandar Jugović - Socijalna patologija: nauka o društvenim devijacijama
  Socijalna patologija: nauka o društvenim devijacijama

  Aleksandar Jugović

 • Goran Jovanić - Izazovi penalne rehabilitacije u XXI veku
  Izazovi penalne rehabilitacije u XXI veku

  Goran Jovanić

 • Aleksandra Grbović - Fizičke aktivnosti i oštećenje vida
  Fizičke aktivnosti i oštećenje vida

  Aleksandra Grbović

 • Irena Stojković - RAZVOJ RAZUMEVANJA EMOCIJA
  Razvoj razumevanja emocija

  Irena Stojković

 • Milica Kovačević - UVOD U MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
  Specifične smetnje u učenju

  Nataša Buha, Milica Gligorović

 • Tatjana Mentus - Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike
  Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike

  Tatjana Mentus

 • Maja Ivančević Otanjac
  English for Special Education

  Maja Ivančević Otanjac

 • Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin, Nenad Glumbić
  Multikomponentne bihevioralne intervencije u specijalnoj edukaciji

  Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin, Nenad Glumbić

 • Dragomir Stamenković, Mirko Jankov
  Fiziološka optika

  Dragomir Stamenković, Mirko Jankov

 • PROTOKOL

  ZA PROCENU EDUKATIVNIH POTENCIJALA DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU
  (preuzmite ceo protokol)

 • Čisto na dodir

  Uputstvo za održavanje kuće za mlade sa oštećenjem vida

Organizacija
 • Prof. dr Svetlana Kaljača
  Glavni i odgovorni urednik

  za izdavačku delatnost Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 • Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
  Glavni i odgovorni urednik časopisa

  Specijalna edukacija i rehabilitacija

Katalog izdanja

Univerziteta u Beogradu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog naše izdavačke delatnosti sa cenama izdanja možete preuzeti ovde. (8.7MB)

Fakultet izdaje i Zbornik sa međunarodnog skupa koji se održava svake godine u septembru mesecu Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS. Fakultet učestvuje i kao organizator i kao izdavač skupa "Ljudi govore"®. Takođe objavljujemo i izveštaje sa aktuelnih projekata Fakulteta. Zbornici.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je izdavač časopisa Specijalna edukacija i rehabilitacija i suizdavač časopisa Beogradska defektološka škola i Socijalna misao.

http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs

Izdavački centar ima preko 60 izdanja iz oblasi specijalne edukacije i rehabilitacije. Ovde možete pogledati sva izdanja ICF-a.