Izdanja u 2021.

U 2021. godini ICF je izdao sledeća izdanja: ...detaljnije

Sva izdanja možete nabaviti u biblioteci Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, treći sprat.

Izdavački centar Fakulteta. Gde se nalazimo

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU (ranije Defektološki fakultet) se od osnivanja bavi izdavačkom delatnošću. U cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentacije, afirmacije i javnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta, početkom 2002. godine osnovan je Izdavački centar, kao posebna organizaciona jedinica Fakulteta...nastavak

Poslednja izdanja
 • Danica Vasiljević-Prodanović - Osnovi penologije
  Osnovi penologije

  Danica Vasiljević-Prodanović

 • Aleksandar Jugović - Socijalna patologija: nauka o društvenim devijacijama
  Socijalna patologija: nauka o društvenim devijacijama

  Aleksandar Jugović

 • Goran Jovanić - Izazovi penalne rehabilitacije u XXI veku
  Izazovi penalne rehabilitacije u XXI veku

  Goran Jovanić

 • Aleksandra Grbović - Fizičke aktivnosti i oštećenje vida
  Fizičke aktivnosti i oštećenje vida

  Aleksandra Grbović

 • Ksenija Stanimirov - Matematika za decu s oštećenjem vida
  Matematika za decu s oštećenjem vida

  Ksenija Stanimirov

 • Irena Stojković - RAZVOJ RAZUMEVANJA EMOCIJA
  Razvoj razumevanja emocija

  Irena Stojković

 • Milica Kovačević - UVOD U MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
  Specifične smetnje u učenju

  Nataša Buha, Milica Gligorović

 • Milica Kovačević - UVOD U MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
  Uvod u maloletničko krivično pravo

  Milica Kovačević

 • Maja Ivanović - O JEZICKOM RAZVOJU U PERIODU PROSIRIVANJA JEZICKIH KOMPENTENCIJA
  O jezičkom razvoju u periodu proširivanja jezičkih kompetencija

  Maja Ivanović

 • Vesna Vučinić - Rana intervencija za decu sa ostecenjem vida
  Rana intervencija za decu sa oštećenjem vida

  Vesna Vučinić, Marija Anđelković

 • Marija Jelić - Razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi
  Razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi

  Marija Jelić

 • Predrag Teovanović - Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
  Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

  Predrag Teovanović

 • Tatjana Mentus - Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike
  Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike

  Tatjana Mentus

 • Sanja Dimoski - Psihologija mucanja
  Psihologija mucanja

  Sanja Dimoski

 • Miroslav Stamenković, Vesna Jakšić, Milka Mavija - Osnovne dijagnostičke metode u oftalmologiji
  Osnovne dijagnostičke metode u oftalmologiji

  Miroslav Stamenković, Vesna Jakšić, Milka Mavija

 • Maja Ivančević Otanjac
  English for Special Education

  Maja Ivančević Otanjac

 • Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin, Nenad Glumbić
  Multikomponentne bihevioralne intervencije u specijalnoj edukaciji

  Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin, Nenad Glumbić

 • Dragomir Stamenković, Mirko Jankov
  Fiziološka optika

  Dragomir Stamenković, Mirko Jankov

 • Nenad Glumbić
  Spec. edukacija zasnovana na dokazima: bihevioralne tehnike

  Nenad Glumbić, Branislav Brojčin, Mirjana Đorđević

 • PROTOKOL

  ZA PROCENU EDUKATIVNIH POTENCIJALA DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU
  (preuzmite ceo protokol)

 • Čisto na dodir

  Uputstvo za održavanje kuće za mlade sa oštećenjem vida

Organizacija
 • Prof. dr Svetlana Kaljača
  Glavni i odgovorni urednik

  za izdavačku delatnost Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 • Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
  Glavni i odgovorni urednik časopisa

  Specijalna edukacija i rehabilitacija

Katalog izdanja

Univerziteta u Beogradu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog naše izdavačke delatnosti sa cenama izdanja možete preuzeti ovde. (8.7MB)

Fakultet izdaje i Zbornik sa međunarodnog skupa koji se održava svake godine u septembru mesecu Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS. Fakultet učestvuje i kao organizator i kao izdavač skupa "Ljudi govore"®. Takođe objavljujemo i izveštaje sa aktuelnih projekata Fakulteta. Zbornici.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je izdavač časopisa Specijalna edukacija i rehabilitacija i suizdavač časopisa Beogradska defektološka škola i Socijalna misao.

http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs

Izdavački centar ima preko 60 izdanja iz oblasi specijalne edukacije i rehabilitacije. Ovde možete pogledati sva izdanja ICF-a.