Izdanja u 2019.

U 2019. godini ICF je izdao sledeća izdanja: ...detaljnije

Sva izdanja možete nabaviti u biblioteci Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, treći sprat.

Izdavački centar Fakulteta. Gde se nalazimo

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU (ranije Defektološki fakultet) se od osnivanja bavi izdavačkom delatnošću. U cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentacije, afirmacije i javnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta, početkom 2002. godine osnovan je Izdavački centar, kao posebna organizaciona jedinica Fakulteta...nastavak

Poslednja izdanja
 • Marija Jelić - Razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi
  Razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi

  Marija Jelić

 • Jasmina Kovačević - Modeli organizacije nastave gluvih i nagluvih
  Modeli organizacije nastave gluvih i nagluvih

  Jasmina Kovačević

 • Predrag Teovanović - Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
  Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

  Predrag Teovanović

 • Tatjana Mentus - Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike
  Metodologia naučnog istraživana sa osnovama statistike

  Tatjana Mentus

 • Aleksandra Đurić-Zdravković - Pedagogija osoba s poremecajem intelektualnog razvoja
  Pedagogija osoba s poremecajem intelektualnog razvoja

  Aleksandra Đurić-Zdravković

 • Sanja Dimoski - Psihologija mucanja
  Psihologija mucanja

  Sanja Dimoski

 • Miroslav Stamenković, Vesna Jakšić, Milka Mavija - Osnovne dijagnostičke metode u oftalmologiji
  Osnovne dijagnostičke metode u oftalmologiji

  Miroslav Stamenković, Vesna Jakšić, Milka Mavija

 • Aleksandar Jugović, Ana Gavrilović
  Osnove socijalne politike

  Aleksandar Jugović, Ana Gavrilović

 • Maja Ivančević Otanjac
  English for Special Education

  Maja Ivančević Otanjac

 • Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin, Nenad Glumbić
  Multikomponentne bihevioralne intervencije u specijalnoj edukaciji

  Mirjana Đorđević, Branisalv Brojčin, Nenad Glumbić

 • Lazar Stošljević, Miodrag Stošljević, Gordana Odović
  PROCENA SPOSOBNOSTI OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - Praktikum

  Lazar Stošljević, Miodrag Stošljević, Gordana Odović

 • Dragomir Stamenković, Mirko Jankov
  Fiziološka optika

  Dragomir Stamenković, Mirko Jankov

 • Miodrag Stošljević
  Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima

  Miodrag Stošljević

 • Milica Gligorović
  Klinička procena i tretman teškoća u mentalnom razvoju REPRINT

  Milica Gligorović

 • Milica Kovačević
  Delinkvencija i pravna reakcija

  Milica Kovačević

 • Nenad Glumbić
  Spec. edukacija zasnovana na dokazima: bihevioralne tehnike

  Nenad Glumbić, Branislav Brojčin, Mirjana Đorđević

 • Mirjana Japundža Milisavljević
  Matematički koncepti-teškoće i izazovi

  Mirjana Japundža Milisavljević

 • Tematski zbornik radova
  Tematski zbornik radova

  Teškoće u mentalnom razvoju
  (preuzmite ceo zbornik)

 • PROTOKOL

  ZA PROCENU EDUKATIVNIH POTENCIJALA DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU
  (preuzmite ceo protokol)

 • Čisto na dodir

  Uputstvo za održavanje kuće za mlade sa oštećenjem vida

Organizacija
 • Prof. dr Branka Jablan
  Glavni i odgovorni urednik

  za izdavačku delatnost Fakulteta specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 • Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
  Glavni i odgovorni urednik časopisa

  Specijalna edukacija i rehabilitacija

Katalog izdanja

Univerziteta u Beogradu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Katalog naše izdavačke delatnosti sa cenama izdanja možete preuzeti ovde. (2.8MB)

Fakultet izdaje i Zbornik sa međunarodnog skupa koji se održava svake godine u septembru mesecu Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS. Fakultet učestvuje i kao organizator i kao izdavač skupa "Ljudi govore"®. Takođe objavljujemo i izveštaje sa aktuelnih projekata Fakulteta. Zbornici.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je izdavač časopisa Specijalna edukacija i rehabilitacija i suizdavač časopisa Beogradska defektološka škola i Socijalna misao.

Izdavački centar ima preko 60 izdanja iz oblasi specijalne edukacije i rehabilitacije. Ovde možete pogledati sva izdanja ICF-a.