Časopisi

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

ISSN 1452-7367
eISSN 2406-1328
UDK 376
COBISS.SR-ID - 136628748

Izdavač

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
tel. +381 11 2030 720
e-adresa: casopis@fasper.bg.ac.rs
Izdavanje časopisa finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
casopis.fasper.bg.ac.rs Otvoreni pristup
CC BY-SA
CC BY-SA

BEOGRADSKA DEFEKTOLOŠKA ŠKOLA

ISSN 0354-8759

Beogradska defektološka škola je recenzirani naučni časopis nacionalnog značaja, otvoren za autore iz svih oblasti specijalne edukacije i tangentnih naučnih disciplina. Radovi se publikuju na srpskom ili engleskom jeziku.

Izdavači:
Društvo defektologa Srbije
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
e-adresa: bds.casopis@gmail.com

https://www.belgradeschool.com

TEMIDA

ISSN: 1450-6637
e-ISSN: 2406-0941
UDK: 343.98

Temida je naučni časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, koji izlazi od 1998. godine.

Temida objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i svih drugih oblika stradanja, sa posebnim naglaskom na nasilje nad ženama i decom i marginalizovanim grupama, potom, strah od kriminaliteta, kršenje ljudskih prava u zatvoru i u krivičnom postupku, prevenciju viktimizacije i slično. Posebna pažnja posvećuje se svim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

Radovi se publikuju na srpskom i engleskom jeziku. Časopis je u režimu otvorenog pristupa.

https://novisajt.vds.rs/o-casopisu/

Izdavači:
Viktimološko društvo Srbije-VDS
Ismeta Mujezinovića 21/6, 11070 Beograd
Telefon: 011/2288040
E-mail: temida.vds@gmail.com
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
tel. +381 11 2030 720

Patterns
Heading Color
Clear Styles