Časopisi

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

ISSN 1452-7367
eISSN 2406-1328
UDK 376
COBISS.SR-ID - 136628748

Izdavač

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
tel. +381 11 2030 720
e-adresa: casopis@fasper.bg.ac.rs
Izdavanje časopisa finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
casopis.fasper.bg.ac.rs Otvoreni pristup
CC BY-SA
CC BY-SA

BEOGRADSKA DEFEKTOLOŠKA ŠKOLA

ISSN 0354-8759

Beogradska defektološka škola je recenzirani naučni časopis nacionalnog značaja, otvoren za autore iz svih oblasti specijalne edukacije i tangentnih naučnih disciplina. Radovi se publikuju na srpskom ili engleskom jeziku.

Izdavači:
Društvo defektologa Srbije
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
e-adresa: bds.casopis@gmail.com

https://www.belgradeschool.com

Patterns
Heading Color
Clear Styles